Özel Kapılar

Özel Kapılar

UL Sertifikalı Cornell Kayar Kapılar yangını yayılmadan durdurarak binayı korumakta, en önemlisi insanların hayatlarını kurtarmaktadır. Bu yangına dayanıklı kapı sistemi, yangın esnasında ya da duman tespit ettiğinde kapıyı otomatik olarak aktive edecek şekilde tasarlanmıştır.

UL Sertifikalı Yangına Dayanıklı Kepenkler

Duman muhafaza sistemleri dumanın ve ısının bir alandan diğerine geçişini önlemektedir. Duman perdeleri genellikle dumanı kontrol altına alarak ve yayılmasını azaltarak duman rezervuarı oluşturmak, dumanı daha önce belirlenmiş bir kanala yönlendirmek ya da dumanın başka herhangi bir alana girmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Duman Perdeleri
© 2020@Keypenk. All Rights Reserved. .